General conversation

Here are some common Swedish phrases for general conversation with people you already know.

hur står det till?how are you?
hur är läget?how's it going?
jag är bra, tackI'm fine, thanks
jag är OK, tackI'm OK, thanks
inte så dåligt, tacknot too bad, thanks
inte så branot so well
hur är det med dig?how about you?
och du?and you?
och du själv?and yourself?
vad har du haft för dig?what have you been up to?
jobbat mycketworking a lot
studerat mycketstudying a lot
jag har varit väldigt upptagenI've been very busy
samma som vanligtsame as usual
inte mycketnot much
jag har precis kommit tillbaka från ...I've just come back from ...
har du några planer för sommaren?do you have any plans for the summer?
vad ska du göra på ...?what are you doing for ...?
julenChristmas
nyårNew Year
påskenEaster