Emergencies

Here are some Swedish phrases and exclamations for use in emergencies and other difficult situations. Hopefully you won't need to use them!

hjälp!help!
var försiktig!be careful!
se upp!look out!, watch out!
var snäll och hjälp migplease help me
ring en ambulans!call an ambulance!
jag behöver en läkareI need a doctor
det har hänt en olyckathere's been an accident
skynda på snälla!please hurry!
är du ok?are you ok?
är alla ok?is everyone ok?
stanna, tjuv!stop, thief!
ring polisen!call the police!
min plånbok har blivit stolenmy wallet has been stolen
min väska har blivit stolenmy purse has been stolen
jag skulle vilja anmäla en stöldI'd like to report a theft
min bil har haft inbrottmy car's been broken into
jag har bilivt rånadI've been mugged
jag har blivit överfallenI've been attacked
det brinner!fire!
ring brandkåren!call the fire brigade!
jag är vilseI'm lost
vi är vilsewe're lost
jag kan inte hitta min ...I can't find my ...
jag har tappat ...I've lost my ...
mina nycklarkeys
mitt passpassport
min plånbokwallet
min väskapurse
min kameracamera
jag är utelåst ur min ...I've locked myself out of my ...
bilcar
rumroom
lämna mig ifredplease leave me alone
försvinn!go away!