Veronika Baskakova

Veronika Baskakova

Personal information

Age: 15
Birthday: 30 October

Languages

I speak:

I'm learning: