Chinese language partners

Tzuen Lin

Tzuen Lin
Yilan, Taiwan
Age: 20
Native language:
Chinese (Taiwan)

Kate Zhou

Kate Zhou
Age: 33
Native language:
Chinese (Taiwan)

Seow Ching Tan

Seow Ching Tan
Kota Kinabalu, Malaysia
Age: 25
Native language:
Chinese

竣典 楊

竣典 楊
Age: 26
Native language:
Chinese (Taiwan)

yanian zou

yanian zou
Paris, France
Age: 24
Native language:
Chinese (China)

Yichen Wang

Yichen Wang
Age: 24
Native language:
Chinese (China)

June Shi

June Shi
Age: 25
Native language:
Chinese (China)

Fang Chuan Lien

Fang Chuan Lien
Taipei, Taiwan
Age: 52
Native language:
Chinese

Hongyi Yan

Hongyi Yan
Age: 28
Native language:
Chinese (China)

Victoria Swift

Victoria Swift
Age: 52
Native language:
Chinese (China)

Qizhuang Chen

Qizhuang Chen
Age: 25
Native language:
Chinese (China)

Jiaxin Yang

Jiaxin Yang
Age: 16
Native language:
Chinese (China)

Mia Song

Mia Song
Singapore, Singapore
Age: 24
Native language:
Chinese (China)

Nicole Peng

Nicole Peng
Age: 20
Native language:
Chinese

Jun Zhao

Jun Zhao
Age: 46
Native language:
Chinese (China)

莉 吴

莉 吴
Age: 28
Native languages:
Cantonese
Chinese

Find a language partner

Language you speak

Language you want to learn

Sex

Age
From to