Tuấn Nguyễn Hữu

Tuấn Nguyễn Hữu

Personal information

Age: 30
Birthday: 25 September

About me:

Nguyễn Hữu Tuấn - 25/09/1989

tình trạng: đang độc thân

nghề nghiệp: trang trí nội thất

sở thích: bóng đá, guitar, võ thuật..

Languages

I speak:

  • Vietnamese | Native

I'm learning:

  • Romanian | Beginner