Mykola Kuklyshyn

Mykola Kuklyshyn

Personal information

Age: 28
Birthday: 11 September

Languages

I speak:

I'm learning:

  • English (United Kingdom) | Beginner
  • Slovak | Beginner