Latvian language partners

Olita Aleinikova

Olita Aleinikova
Leicester, United States
Native language:
Latvian

Lana Cirule

Lana Cirule
Native language:
Latvian

Elen ~

Elen ~
Age: 27
Native languages:
Latvian
Russian

Ritvars Kuzmans

Ritvars Kuzmans
Exeter, United Kingdom
Age: 23
Native language:
Latvian

Dace Starta

Dace Starta
Age: 50
Native language:
Latvian

Aivars Stankevics

Aivars Stankevics
Riga, Latvia
Age: 55
Native language:
Latvian

Daina Burkevica

Daina Burkevica
Age: 54
Native language:
Latvian

Anete Kurpniece

Anete Kurpniece
Telford, United Kingdom
Age: 23
Native language:
Latvian

Elvis Osis

Elvis Osis
Liepāja, Latvia
Age: 21
Native language:
Latvian

Artis Karps

Artis Karps
Age: 23
Native language:
Latvian

Sintija Cimdiņa

Sintija Cimdiņa
Age: 19
Native language:
Latvian

Viktorija Lebedeva

Viktorija Lebedeva
Age: 25
Native language:
Latvian

Laura Jurevica

Laura Jurevica
Latviešu Stiglava, Latvia
Age: 18
Native language:
Latvian

Ieva Ungure

Ieva Ungure
Goole, United Kingdom
Age: 22
Native language:
Latvian

Ilze Kalniņa

Ilze Kalniņa
Age: 28
Native language:
Latvian

Renate Kapare

Renate Kapare
Age: 15
Native language:
Latvian

Find a language partner

Language you speak

Language you want to learn

Sex

Age
From to