Numbers

Learn how to say numbers in Estonian.

Cardinal numbers

nullzero
üksone
kakstwo
kolmthree
nelifour
viisfive
kuussix
seitseseven
kaheksaeight
üheksanine
kümmeten
üksteisteleven
kaksteisttwelve
kolmteistthirteen
neliteistfourteen
viisteistfifteen
kuusteistsixteen
seitseteistseventeen
kaheksateisteighteen
üheksateistnineteen
kakskümmendtwenty
kakskümmend ükstwenty-one
kakskümmend kakstwenty-two
kakskümmend kolmtwenty-three
kakskümmend nelitwenty-four
kakskümmend viistwenty-five
kakskümmend kuustwenty-six
kakskümmend seitsetwenty-seven
kakskümmend kaheksatwenty-eight
kakskümmend üheksatwenty-nine
kolmkümmendthirty
kolmkümmend üksthirty-one
kolmkümmend kaksthirty-two
kolmkümmend kolmthirty-three
kolmkümmend nelithirty-four
kolmkümmend viisthirty-five
kolmkümmend kuusthirty-six
kolmkümmend seitsethirty-seven
kolmkümmend kaheksathirty-eight
kolmkümmend üheksathirty-nine
nelikümmendforty
nelikümmend üksforty-one
nelikümmend kaksforty-two
nelikümmend kolmforty-three
viiskümmendfifty
kuuskümmendsixty
seitsekümmendseventy
kaheksakümmendeighty
üheksakümmendninety
sadaone hundred
sada üksone hundred and one
kakssadatwo hundred
kolmsadathree hundred
tuhatone thousand
kaks tuhattwo thousand
kolm tuhatthree thousand
miljonone million
miljardone billion

Repetition

üks kordonce
kaks kordatwice
kolm kordathree times
neli kordafour times
viis kordafive times

Ordinal numbers

esimenefirst
teinesecond
kolmasthird
neljasfourth
viiesfifth
kuuessixth
seitsmesseventh
kaheksaseighth
üheksasninth
kümnestenth
üheteistkümneseleventh
kaheteistkümnestwelfth
kolmeteistkümnesthirteenth
neljateistkümnesfourteenth
viieteistkümnesfifteenth
kuueteistkümnessixteenth
seitsmeteistkümnesseventeenth
kaheksateistkümneseighteenth
üheksateistkümnesnineteenth
kahekümnestwentieth
kahekümne esimenetwenty-first
kahekümne teinetwenty-second
kahekümne kolmastwenty-third
kolmekümnesthirtieth
neljakümnesfortieth
viiekümnesfiftieth
kuuekümnessixtieth
seitsmekümnesseventieth
kaheksakümneseightieth
üheksakümnesninetieth
sajashundredth

Other useful words

umbes või ligikauduabout
üle või rohkem kuiover
alla või vähem kuiunder

Examples

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943,294
97559,755
2 608 4112,608,411
0,50.5
4,934.93
87,0487.04