Emergencies

Here are some Danish phrases and exclamations for use in emergencies and other difficult situations. Hopefully you won't need to use them!

Hjælp!Help!
Vær forsigtig!Be careful!
Pas på!Look out!
Vær sød at hjælpe migPlease help me

Medical emergencies

Ring efter en ambulance!Call an ambulance!
Jeg har brug for en lægeI need a doctor
Der er sket en ulykkeThere's been an accident
Skynd jer venligst!Please hurry!
Jeg har skåret migI've cut myself
Jeg har brændt migI've burnt myself
Er du ok?Are you OK?
Er alle ok?Is everyone OK?

Crime

Stop tyven!Stop, thief!
Ring efter politiet!Call the police!
Min pung er blevet stjåletMy wallet's been stolen
Min taske er blevet stjåletMy purse has been stolen
Min håndtaske er blevet stjåletMy handbag's been stolen
Min bærbare er blevet stjåletMy laptop's been stolen
Jeg vil gerne melde et tyveriI'd like to report a theft
Jeg er blevet bestjåletI've been mugged
Jeg er blevet overfaldetI've been attacked

Fire

Brand!Fire!
Ring efter brandvæsnet!Call the fire brigade!
Kan du lugte noget brændt?Can you smell burning?
Det brænderThere's a fire
Bygningen brænderThe building's on fire

Other difficult situations

Jeg er faret vildI'm lost
Vi er faret vildWe're lost
Jeg kan ikke finde …I can't find …
mine nøglermy keys
mit pasmy passport
min mobilmy mobile
Jeg har mistet …I've lost …
min pengepungmy wallet
min pungmy purse
mit fotografiapparatmy camera
Jeg har smækket mig ude af …I've locked myself out of …
min bilmy car
mit værelsemy room
Lad mig værePlease leave me alone
Gå væk!Go away!
sound

Sound is available for all the Danish phrases on this page — simply click on any phrase to hear it.

Support our work

Help us to improve this site by becoming a supporter on Patreon. Benefits include the removal of all ads from the site and access to the Speak Languages Discord channel.

Become a supporter